Շատ հանկարծակի հանդիպեցի դասընկերուհուս․ Հիմա ամբողջ օրը մտածում եմ, թե ինչու են գեղեցիկ կանայք

NOUVELLES

Փողոցում պատա հական հանդիպեցի դասը նկերուհուս․ Հիմա ամբողջ օրը մտածում եմ, թե ինչու են գեղ եցիկ կանայք․․․Վերջերս
փողոցում հանդի պեցի դասընկ երուհուս: Դպրոցում նա առաջին գեղեցկուհիներից մեկն էր, որը փոքր-ինչ նման էր դերասանուհի
Ջեսիկա Ալբային: Բոլոր տղաները սիրահարված էին այս աղջկան, նրանք պարզապես չեն նկատում այլ աղջիկների:

Անցել է 20 տարի, և նա դեռ գեղեցիկ է,չնայած, իհարկե, սա արդեն ինչ-որ ցավալի, մարող գեղեցկություն է: Իսկ 35 տարեկանում նա
միայնակ է, առանց ընտանիքի, առանց երեխաների:Մենք խոսեցինք մեր դասընկերների մասին:Բոլոր աղջիկները վաղուց ամուսնա-
ցած են, բոլորն ունեն երեխաներ:

— Աղջիկներից մնացի ես, — հառաչեց նա՝ տխուր ժպտալով:

Ես հարցրի, թե ինչու:

Նա մի փոքր մտածեց և պատասխանեց, որ ինքը չգիտեր, թե ինչու: Նրա շրջա պատում միշտ շատ տղամ արդիկ կային, բայց նա վս-
տահ էր, որ դրանից ավելի լավ տարբերակ կլինի։ Երբ նա հանդիպեց «ավելի լա վին», նա կրկին մտ ածեց, որ դա առավելագույնը չէ,
որ դրանից էլ ավելի լավին կհանդիպի:

-Ես նույնիսկ չնկատեցի, թե ինչպես եմ միայնակ ապրել 20 տարի, բայց արդեն 35 տարեկան եմ, իսկ գեղեցկությունս խամրել է, և
տղամարդիկ այլևս չեն պտտվում շուրջս այնպես, ինչպես նախկինում:

Ես ցանկացա, որ նա հանդիպի իր սիրուն, և մենք բաժանվեցինք տարբեր ուղղություններով:Տուն գնալիս ես մտածեցի, որ գեղեցիկ
մարդիկ պատանդ են պահվում իրենց իսկ գեղեցկության համար:

Նրանք ինքնասիրահարված են և չեն նկատում ոչ ոքի: Արդյունքում, մարդը սկսում է տեսակավորել, կասկածել, որ նրա պահանջնե-
րը չափազանց բարձր են: Այսպիսով, տարիներն անց նում են պո տենցիալ զուգընկերոջ պատ կերով քարտերի տախտակաշարերի
տեսակավորման մեջ:

Հայելին այլևս չի արտացոլում նախկին գեղեցկությունը, բայց հոգեբանորեն մարդը դեռ պատրաստ չէ հարմարվել իրականությանը:
Արդյունքում՝ միայնակ կյանք: Դա կարող է հետաքրքիր լինել՝ ճանապարհորդ ություններով և ռեստ որաններով, մի խումբ ընկերու-
հիների և ընկերների հետ, բայց … Բայց կա՞ այս ամենի մեջ իսկական երջանկություն:

Այնպես որ «Մի ծնվիր գեղեցիկ, բայց ծնվիր երջանիկ» ասացվածքը միանգամայն ճիշտ է և անընդհատ հաստատվում է հենց կյանքի
կողմից: Մարդիկ, ովքեր առաջին հերթին ուշադրություն են դարձնում հոգեկան հատկություններին, քան արտաքինին, շատ ավելի
երջանիկ են:

Noter l'article